Budsjett

16. September 2021
Av:
Sindre Lauvås

Slik setter du opp et budsjett for din bedrift.

Det nærmer seg høsten og for mange bedrifter vil det være naturlig å begynne planleggingen av neste år. Skal dere gjøre noen investeringer eller andre endringer i bedriften? Da er det viktig å ha riktig bilde over hvilke inntekter og kostnader man forventer fremover. Vi i REKNA har satt oss ned og gir deg tre blogginnlegg som tar for seg disse punktene:

  1. Budsjett
  2. Risikoanalyse
  3. Key Performance Indicators (KPI)

Budsjett

Det finnes flere typer budsjetter, de to mest vanlige er resultatbudsjett og likviditetsbudsjett.

Resultatbudsjett

Resultatbudsjettet tar høyde for din bedrift sine forventede driftsinntekter, salgskostnader, andre variable og faste kostnader.

Driftsinntekter

Man bør starte med å beregne hvor mye man med dagens ressurser i selskapet forventer å kunne selge av bedriftens produkter eller tjenester. Sammenlign gjerne med tidligere år og ta høyde for eventuell prisstigning og endringer i markedet.

Variable kostnader

Dette er kostnader som varierer basert på forventet salg. Her kan det være lurt å lage en bidragskalkyle som viser pris og kostnad for produktet eller tjenestene dine, på denne måten kan man estimere forventet variable kostnader basert på de driftsinntektene man budsjetterer med.

Faste kostnader

Dersom man har sammenlignbare tall mot fjoråret så er den enkleste måten å ta ut en regnskapsrapport og vurdere hvilken av kostnadene som er uunngåelige for driften. For ny-oppstartede bedrifter kan det være lurt å gjøre en benchmarking hvor man ser på kostnader satt opp mot tilsvarende bedrifter innen samme bransje.

 Eksempel på faste kostnader kan være:

·      Kostnader lokale

·      Lønn- og personalkostnader

·      Programvare

·      Regnskap/Revisjon

·      Markedsføring/Reklame

·      Avskrivinger

Årets budsjett

Når man har satt opp de tre punktene så bør man ta med finanskostnader/inntekter og til slutt vil man sitte igjen med forventet resultat for året. Underveis som året går bør man etter hver periode hente opp en resultatrapport hvor man sammenligner mot budsjettet og finner eventuelle avvik. Spør deg selv om avvikene er akseptable eller om du må gjøre konkrete tiltak for å oppnå målene som er satt for året.

 

Likviditetsbudsjett

Det er helt avgjørende at man har kontroll på bedriftens betalingsevne. På denne måten kan man komme i forkant dersom det oppstår perioder hvor man får problemer med å betale sine forpliktelser. Oppdager man dette tidlig kan man ta ett eller flere av følgende grep:

·      avtalenedbetaling med leverandører

·      ordne en kassakreditt med banken

·      reduserekredittid til kundene dine

·       avvente planlagte investeringer/kjøp

Selve likviditetsrapporten bør ha en oppstilling over forventede inntekter, på kort sikt kan man sette inn kundefordringer sortert på forfallsdato og ønsker man lengre horisont kan man bruke budsjetterte inntekter.

For å kartlegge driftskostnadene bruker en samme fremgangsmåte som på inntekter, hvor man kan ta ut en liste over allebokførte fakturaer sortert på forfall, samt hente ut tall fra budsjettet over faste kostnader og justert varekost.
 
Husk å ta med betaling av merverdiavgift, skatt og arbeidsgiveravgift.
 
Gode maler for drift- og likviditetsbudsjett finner man lett tilgjengelig på nettet tilpasset din bransje. Ønsker man en skreddersydd mal så er det bare å kontakt med oss så kan vi sette opp dette for deg. For ekstra trygghet på at man har satt opp et fornuftig budsjett så anbefaler vi at dere går gjennom dette sammen med regnskapsføreren din.

Lykke til med budsjetteringen!

Har du spørsmål om regnskapstjenestene vi tilbyr gjennom vår abonnementsavtale? Ta kontakt med oss så svarer vi på dine spørsmål!

Tor-Erik Olsbø
Partner, Autorisert regnskapsfører.
+47 483 34 409teo@rekna.no