Tilbake til oversikt

Gaver til ansatte og styremedlemmer

18.08.2021
Av:
Sofia Veniamakis

Har du fått med deg de gjeldende reglene for gaver i ansattforhold?

Gaver til ansatte og styremedlemmer - Personalkjøp

Det er kommet noen endringer i reglene for gaver til ansatte og styremedlemmer.

Hovedregelen er at en fordel i form av gaver i arbeidsforhold i utgangspunktet er skattepliktig inntekt for de ansatte. Dette gjelder også gaver fra tredjeparter som de ansatte får som følge av arbeidsforholdet.

Verdien av gaven settes ut fra hva det normalt vil koste å kjøpe varen eller tjenesten på det tidspunktet den ansatte mottar gaven.

Det finnes imidlertid visse unntak for skatteleggelse av gaver.

1)     Verdien av gaven er innenfor gjeldendebeløpsgrenser.

2)     Gaven består av annet enn pengebeløp eller et den ansatte får penger for så og leverer kvittering for kjøpet av gaven.

Under punkt 2 er det mulig at gaven er et gavekort som ikke kan veksles inn i penger. Regelen mener at rene pengegaver ikke er godkjent forå unngå beskatning.

De nye reglene vil si at gaver under kr 5000 er skattefrie så lenge de oppfyller kravene over.

Det er totalverdien av alle gavene den ansatte mottar på grunn av arbeidsforholdet som gjelder.
Det vil si at gavene de ansatte mottar fra arbeidsgivers,forretningsforbindelser, andre selskaper i konsernet og lignende summeres sammen og kan ikke overstige de angitte summene.

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi for eksempel blomster, konfekt, rimelig vinflaske eller lignende tas ikke med i beregningen.

Den skattefrie gaven kan bestå av naturalytelser som eksempelvis fri bil, fribolig, elektronisk kommunikasjon og rimelig lån i arbeidsforhold.
Den beregnede skattepliktige fordelen kan etter de nye reglene reduseres med det aktuelle skattefrie beløpet. Dette kommer frem av skatteetatens skatte abc for året 2021.

(teksten fortsetter under bildet)

Jubileum- eller oppmerksomhetsgaver har en beløpsgrense på kr 4000 for å unngå skatteplikt.
De ansatte kan eksempelvis motta jubileumsgave og julegave samme år utenskatteplikt så lenge de er innenfor de overnevnte reglene.

Anledninger som regnes som jubileums- eller oppmerksomhetsgaver:
- Bedriften har bestått i 25 år eller antall år er delelig med 25 (for eksempel75 eller 125 år)
- Mottakeren gifter seg
- Mottakeren fyller 50 år, og deretter hvert tiende år
- Mottakeren slutter etter minimum 10 år i bedriften eller går av med pensjon.

De samme reglene gjelder for styremedlemmer også omstyremedlemmet er aksjonær og det ikke er andre ansatte i selskapet.

Det er også anledning til å gi skattefri gave ved tjenestetid på minst 20 år.
Deretter er det mulig å gi skattefri gave etter hvert 10 års tjenestetid.
Skattefritaket gjelder inntil kr 8000 pr jubileumsår.

Det er mulig for bedrifter å selv velge andre tjenestejubileer istedenfor de overnevnte, men jubileene kan ikke være under 20 år eller hyppigere ennovenfor.

Dersom beløpsgrensene overskrides skal kun det overskytende beløpet skattlegges som lønn.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å innrapportere skattepliktige gaver,også fra tredjeparter.
Det er derfor viktig å ha gode rutiner slik at bedriften holder oversikt over dette.

Det er ikke fradragsrett for inngående mva på gaver, med mindre verdien for hver enkelt ikke overstiger kr 100 inkl mva.

Oppsummering:

Gaver er skattefrie opptil kr 5000 og så lenge de ikke består av et pengebeløp. Gavekort som ikke kan veksles til penger er innenfor reglene.
Alt de ansatte får av «ordinære» gaver på grunn av arbeidsforholdet regnes som gaver.
Jubileumsgaver holdes utenfor beløpet for ordinære gaver. En ansatt kan få jubileumsgaver opp til kr 4000.

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi som blomster, konfekt og rimeligvin tas ikke med i beregningen.

Ved ekstraordinære jubileer etter en tjenestetid på minst 20år kan det gis opptil kr 8000 skattefritt i gave.

Skulle de tre gavetypene falle innenfor samme år er det anledning at disse gis skattefritt så lenge de andre vilkårene er oppfylt.

 

Personalrabatt

Personalrabatt på uttak av varer og /eller tjenester som virksomheten produserer eller selger er ikke skattepliktig så lenge den samlederabatten per ansatt ikke overstiger kr 8000 pr år. Rabatter den ansatte får via arbeidsgivers leverandører skal også tas med i den samlede rabatten. Det er omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet som skal legges til grunn ved beregning av rabatten.

Når reglene for personalrabatt og gaver kombineres innebærer det at arbeidsgiver skattefritt kan gi verdier for inntil kr 13 000 per ansatt per år. Skattefrie jubileumsgaver kommer i tillegg.
 

 

 

Ta kontakt for mer informasjon

Sofia Veniamakis
Autorisert regnskapsfører
+47 481 08 767sofia@rekna.no
Tilbake til oversikt