Tilbake til oversikt

Hvorfor bør din bedrift ha en økonomisk helsesjekk?

19.10.2017
Av:
Sindre Lauvås

I både gode og dårlige tider kan det være hensiktsmessig for en virksomhet å ta en skikkelig gjennomgang av sin økonomiske status. Dette er noe vi anbefaler ethvert styre eller daglig leder om å ha en gang i året slik at man kan ligge i forkant av de endringer som kan være nødvendig for å gi bedriften bedre soliditet.

Som regnskapsførere sitter vi med både kompetanse, relasjoner og innsikten til å bistå i denne prosessen, kall det gjerne en «økonomisk helsesjekk».

Hvordan går vi frem?

Det første man må gjøre er å ta en kartlegging over hvor man står i dag. Det kan være punkter som å gjennomføre en risikoanalyse, måle sårbarhet og se på konkurrenter. Det kan også være å avdekke viktige punkter som påvirker resultatet basert på en analyse av regnskapet.

-     Har man for høy lagervurdering?
-     Er det aktivert utgifter som burde være kostnadsført?
-     Manglende eller for lave avskrivinger?

Dette er punkter som kan gi en falsk følelse av et tilfredsstillende resultat, men som gir en høyere risiko når man måler kontantstrømmen. Det kan også være nyttig å sammenligne med andre. Benchmarking av økonomitall gir en god pekepinn på både forbedringspotensial og konkurransefortrinn.

Etter hvert som man har vært gjennom kartleggingsfasen så er det tid for å evaluere tiltak som skal iverksettes. Mulige punkter kan være:

1    Styrke finansiell struktur

-    Reduser kortsiktig gjeld
-    Factoring
-    Leasing

2    Styrke likviditeten

-    Redusere kapitalbinding i kundefordringer
-    Selge anleggsmidler?
-    Anleggsmidler som det ikke er nødvendig å eie, men kan leies eller leases tilbake. For eksempel lokaler, biler e.l.

3   Styrke soliditeten

-    Styrke egenkapital
-    Redusere gjeld

4   Risikorespons

-    Unngå aktiviteter som kan virke risikabelt
-    Beredskap

Overvåking og oppfølging

Avslutningsvis er det viktig med en arbeidsliste der man avdekker hvem som skal følge opp endringene man har konkludert med. Dette gjøres i samråd med regnskapsfører som har utarbeidet rapporten, en slik helsesjekk er i utgangspunktet en objektiv vurdering sett utenfra. Du som daglig leder eller styreleder kan sitte på kunnskap til hvorfor en indikator som er merket med rødt flagg ikke nødvendigvis er det.

Avslutningsfasen på en slik helsesjekk gir viktige nøkkeltall som:

-     Rentabilitet
-     Kontantstrøm
-     Likviditet
-     Finansiering
-     Soliditet

Kunne en slik økonomisk helsesjekk vært noe for din bedrift? Ikke nøl med å ta kontakt!

Gagn Accounting AS er en del av Gagn-konsernet, og sammen med våre erfarne seniorkonsulenter i bl.a Gagn Consulting AS sitter vi på et bredt spekter av kunnskap som kan være til nytte for din bedrift, ikke bare innen økonomi og regnskap.

Ta kontakt for mer informasjon

Sindre Lauvås
Daglig leder og partner, Autorisert regnskapsfører.
+47 419 04 313sindre@rekna.no
Tilbake til oversikt