Key Performance Indicators

13.11.2020
Av:
Sindre Lauvås

Mange bruker mye tid på å sette opp et godt budsjett og legge gode strategier for året som kommer, men hvordan måler man best mulig statusen i bedriften?

I vårt siste blogginnlegg i Rekna sin lille miniserie på punkter som kan være lurt å tenke på til neste år er det nå kommet til hvordan man kan måle temperaturen på din bedrift, her anbefaler vi å lage gode Key Performance Indicators, også kalt KPI.

Har du ikke fått med deg innleggene om budsjett og risikostyring så kan du finne de her.


Key Performance Indicators

Mange bruker mye tid på å sette opp et godt budsjett og legge gode strategier for året som kommer, men hvordan måler man best mulig statusen i bedriften? Ved å finne gode måltall som er tilpasset din bedrift vil man kunne ha gode forutsetninger for å se om strategien man har lagt faktisk fungerer.

1.      Strategi
For å sette opp en god KPI så bør det allerede være klart hva som er strategien for selskapet. Derfor bør man starte med å sette opp definerte mål og en plan for hvordan de målene skal oppnås.

2.      Suksessfaktorer
Når strategien er lagt så kan det være lurt å sette opp delmål og spesielle faktorer man må lykkes med for å oppnå denne planen. Vi anbefaler å lage en enkel sjekkliste med delmål og tiltak man vil sette i gang for å oppnå dette.

3.      Data
Hvordan skal man så måle de suksessfaktorene? Da begynner jobben med å lage en god KPI, men man først kartlegge hvilke data man har tilgjengelig. Har man for eksempel system til å måle fakturerbar tid på konsulentene i selskapet ditt? Kan man måle hvilke produkter man selger mest av?

4.      Utarbeide KPI

Når man vet hva som skal måles og hvilken data man trenger til dette så kan man lage til verktøyet. Rapporteringsprogram som Cantor Controller er godt egnet til å lage slike rapporter. Excel og Google docs fungerer også veldig godt til dette, man kan finne gode maler på de mest vanlige KPI-ene på nettet. Noen eksempler kan dere se nedenfor:

 

kilde: geekdashboard.com

 


kilde: Cantor.no

 

5.     Rapportansvarlig
Avslutningsvis så er det viktig at man gir rapportansvaret til en personeller avdeling som sørger for at dette blir fulgt opp. Man bør også avtale hvor hyppig rapporten skal utarbeides og hvordan den skal kommuniseres ut i organisasjonen.

 

REKNA har god erfaring med å hjelpe bedrifter til å utarbeide gode KPI-er-. Vi bruker Cantor Controller til rapportering og har også tatt i bruk deres nye BI løsning. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker bistand rapportering eller til å finne ut hvilke måltall som er gode for din bedrift!

Har du spørsmål om regnskapstjenestene vi tilbyr gjennom vår abonnementsavtale? Ta kontakt med oss så svarer vi på dine spørsmål!

Tor-Erik Olsbø
Partner, Autorisert regnskapsfører.
+47 483 34 409teo@rekna.no