Management for Hire – operativ kompetanse innen økonomi

20. januar 2020
Av:
Tore Lamborg

Av forskjellige årsaker vil bedrifter i perioder møte utfordringer som krever forsterkninger i ledelse og utøvelse av økonomifunksjonen.

Management for Hire – operativkompetanse innen økonomi

Av forskjellige årsaker vil bedrifter i perioder møte utfordringer som krever forsterkninger i ledelse og utøvelse av økonomifunksjonen.

Har en ansatt sag topp? Skal Controlleren din i permisjon? Står selskapet foran en krevende tid eller omstilling som nødvendiggjør ekstra ressurser? Uansett - suksesskriteriet til enhver virksomhet er å ha rett kompetanse til rett tid. Om selskapet på forhånd har definert sine utfordringer og trenger vår hjelp til å løse dem, eller trenger noen som kan bistå med å finne muligheter til forbedring – da kan Management for Hire være noe for deg:

Roller vi kan fylle innen økonomi ogfinans:

·      CFO

·      Økonomi eller regnskapssjef

·      Controller

·      Forretningsutvikler

·      Prosjektledelse

Management for hire / interimledere fra Rekna AS vil ha generell god regnskap- og økonomiforståelse, og vil ta hånd om økonomistyring og regnskapsoppfølging for selskapet. De vil være opptatt av hele virksomheten og typisk jobbe med styringsdata og gi tidlig varsel om uønsket utvikling. En god økonomisjef er en solid samtalepartner som er opptatt av styring og kontroll i din bedrift.

De vil også gi råd til daglig leder om lønnsomhetsforbedringer og drift. Typisk vil konsulenten være engasjert med å lage gode og korrekte rapporter og sørger for å kvalitetssikre regnskaper og interne rutiner.

Trenger du hjelp til å forberede styremøte kan økonomisjefen bedra med nødvendigdokumentasjon som periodiske regnskapsrapporter, budsjetter,likviditetsprognoser, kalkyler og ikke minste protokoll fra styremøtet.

Mangebedrifter trenger en økonomisjef, men avventer ansettelse da de føler at de ikke har stort nok firma til å forsvare å ansette en økonomisjef. Hos oss kan du leie en økonomisjef på deltid som Management for hire / interimleder. Du velger selv hvor mye tid du har behov for. Vi har fokus på den daglige driften,men er også kompetente forretningsutviklere som kan komme med råd og veiledning dersom det oppdages forbedrings-potensiale i din bedrift.

 

 

Har du spørsmål om regnskapstjenestene vi tilbyr gjennom vår abonnementsavtale? Ta kontakt med oss så svarer vi på dine spørsmål!

Tor-Erik Olsbø
Partner, Autorisert regnskapsfører.
+47 483 34 409teo@rekna.no