Ta gode beslutninger

Vår næringslivskunnskap gjør at du vil oppleve Rekna som en verdifull samarbeidspartner som kan gi deg økonomisk trygghet og merverdi.

Rådgivning

Regnskapsførers rolle er stadig i endring og oppgaver som f.eks. bilagsføring blir digitaliserte og automatiserte. Dette fører til at kompetanseområdet til regnskapsførere må favne over et mye bredere spekter enn før.

Som din regnskapsfører blir vi godt kjent med din bedrift og kan være din sparringspartner på flere områder. I Rekna har vi rådgivere som kan hjelpe deg med å finne, bearbeide, tolke og presentere økonomiske data slik at du får et godt beslutningsgrunnlag. Gjennom dette kan vi foreslå forbedringer og justeringer relatert til drift, samt interne rutiner og prosesser.

Vi tilbyr bl.a. følgende rådgivningstjenester:  
- Økonomisk helsesjekk
- Likviditetsanalyse
- Stifte / Avvikle selskap
- Fusjon / Fisjon  
- Investering / Prosjektanalyse    

REKNA tilbyr også våre tjenester som en Management-for-hire rolle, hvor vi kan bistå selskaper ved behov i roller som økonomisjef, regnskapsfører eller lønnsansvarlig.

Kontakt oss