I 2014 etablerte Gagn AS selskapet Gagn Accounting AS med målsetting om å være et av distriktets mest moderne regnskapskontor. Sommeren 2019 kom Converto AS inn på eiersiden og selskapet skiftet navn til Rekna AS.

Sammen representerer disse tre selskapene en solid lokal forankring, en bred kompetanse og stort nettverk som kan komme deg til gode.

Vi i Rekna har ambisjon om å bli en ledende leverandør av moderne regnskapstjenester i regionen basert på en attraktiv totalpakke bestående av regnskap, rapportering og rådgivning. Vi skal være tidlig ute med moderne løsninger og vi har tilgang til betydelig teknologisk kompetanse.

Om eierselskapene bak Rekna:

Gagn er et uavhengig rådgivnings- og konsulentselskap med betydelig teknologisk kompetanse. Gagn har dyktige konsulenter med bred erfaring fra prosjektledelse og prosjektkoordinering og har spisskompetanse bl.a. innen IT og Digitalisering. Gagn bistår kunder med å initiere, gjennomføre og avslutte prosjekter på en strukturert måte og med metodikk basert på anerkjente prosjektstandarder. Les mer om Gagn på www.gagn.no

Converto er et uavhengig rådgivnings- og forvaltningsselskap som arbeider med mål om å skape verdier for selskapene man er involvert i. Det oppnås gjennom aktivt eierskap eller som rådgiver i prosesser som typisk er knyttet til oppkjøp, fusjoner eller salg av selskaper. Converto AS er også forvalter av og medeier i investeringsselskapet Novela AS og investeringsfondet Novela Kapital I AS, samt forvalter av Midvest Fondene. Ytterligere informasjon om Converto og tilknyttede selskaper finnes på hjemmesidene www.converto.no, www.novela.no og www.midvest.no

Ansatte

Sindre Lauvås
Daglig leder, Autorisert regnskapsfører
+47 419 04 313
sindre@rekna.no
Curriculum Vitae

Autorisert regnskapsfører, Bachelor in Business Administration. 2 års
erfaring fra bank og finans og 8 års erfaring innen regnskapsbransjen.

Daglig leder siden 01.01.2018

Spisskompetanse

Regnskap, CFO for hire, systemimplementering.

Se profil på LinkedIn
Sofia Veniamakis
Autorisert regnskapsfører
+47 481 08 767
sofia@rekna.no
Curriculum Vitae

Bachelor i Regnskap og Revisjon. 4 års erfaring innen innfordring, skatt, kontroll og lønnsrevisjon.

Spisskompetanse

Regnskap, innfordring, lønn, skatt og revisjon

Se profil på LinkedIn
Magnus Bendal Revheim
Autorisert regnskapsfører
+47 452 50 340
magnus@rekna.no
Curriculum Vitae

Siviløkonom fra UIS. 6 års erfaring innen økonomi, regnskap og bedriftsrådgivning.

Spisskompetanse

Regnskap og økonomiske styringssystem.

Se profil på LinkedIn